+420 724 130 388 nonstop.uklid@volny.cz

OZÓNOVÉ ČIŠTĚNÍ

Časté dotazy

Co je to generátor ozónu?

Ozónový Generátor produkuje je toxický plyn ozón (O3) s typickým zápachem, který je běžnou složkou zemské atmosféry. Ozón je záměrně vyráběn pro různé průmyslové účely, je přirozeně produkován z kyslíku, a to ultrafialovým zářením nebo elektrickým výbojem, např. ve velkých výškách nebo působením blesku. Ozón je sám o sobě zřetelně modrý plyn a je asi jeden a půl krát těžší než vzduch (hustota 2144 g/l). Ozón není možné skladovat nebo přepravovat v nádobách, protože se spontánně rozkládá v přítomnosti oxidovatelných nečistot, vlhkosti a na pevných površích.

Můžou být v době provozu v místnostech lidé?

V době provozu se v místnosti nesmí nacházet žádné osoby, zvířata ani rostliny. Po ukončení provozu přístroje můžete do místnosti vstoupit až po 1 hodině.

Je použití generátoru bezpečné?

Dezinfekce ozónem je v současné době nejúčinnější, a navíc ekologická metoda pro vyčištění prostor.
Několik regulačních agentur, včetně Správy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA), stanovilo, že bezpečná přípustná úroveň zbytku je 0,1 ppm (ppm). Upozorňujeme, že tato přípustná úroveň je pro nepřetržitou expozici po dobu celých 8 hodin. Dočasné účinky takové nízké expozice by sahaly od bolestí hlavy až po bolest v krku a podráždění očí a nosu. Z expozice ozónu nebyly nikdy zdokumentovány žádné dlouhodobé účinky. V případě potřeby požádejte společnost Ozone Solutions o bezpečnostní list materiálu (MSDS).

Čištění ozónem se již mnoho let využívá při čištění automobilů a klimatizací, v současné době k němu stále častěji přistupují i dopravní podniky pro vyčištění prostředků hromadné dopravy, nemocnice, ordinace, hotely a další instituce s vysokou frekvencí pohybu osob.

Jak je dezinfekce ozonem účinná?

Stoprocentně – samozřejmě při dodržení správného výběru generátoru a množství aplikace ozónu na velikost prostoru, který chcete dezinfikovat. Ozónu neodolá žádná bakterie ani vir, díky plynnému skupenství prostupuje celým interiérem, působí očistně na věci, nástroje i omítky. Eliminuje tak škodlivé choroboplodné zárodky i zdroje zápachů. Generátory ozónu jsou tedy vhodné pro dezinfekci a současně i pro likvidaci zápachů třeba od kouře.

Poradí si ozon se všemi viry včetně nového typu koronaviru?

Ano, existuje minimálně 17 studií prokazujících účinnost ozónu proti viru typu SARS, s nímž má nový koronavirus COVID-19 zhruba 80% podobnost. V tuto chvíli není žádný známý typ bakterie nebo viru, který by ozónu ve správné koncentraci odolal.

Je čištění ozónem chemické čili nebezpečné?

Složení ozónu je přírodní, jeho prvotním zdrojem je kyslík a jde tedy o přírodní formu dezinfekce. Ozón se používá například v potravinářském průmyslu pro odstraňování toxických látek a prodloužení životnosti řady výrobků, včetně ovoce a zeleniny. Ozón je v malé koncentraci člověku (zvířatům a rostlinám) nezávadný, má charakteristickou vůni, kterou cítíme ve vzduchu po typické letní bouřce. Nadbytek ozónu už ale člověku škodí, proto po dezinfekci ozonem nepobývejte v dezinfikovaných místnostech a nechte ho ještě alespoň hodinu pracovat a poté důkladně vyvětrejte.

Musím místnost před dezinfekcí vystěhovat?

Nemusíte, všechny věci a předměty můžou v místnosti zůstat a projít čištěním. Věci velké hodnoty např. kovové nebo papírové raději zakryjte nebo odneste, existují šetrnější druhy čištění.

Je prostor po ozónovém čištění bezpečný?

Po aplikaci ozónu vstupte do místnosti až po 1-2 hodinách (podle toho, jak dlouho se o místnost čistila a jakým výkonem). Ozón se postupně sám rozloží, poté je nutné prostory důkladně vyvětrat a prostory jsou bezpečné.

Co všechno odstraňuje přístroj při svém použití?

Většinu známých zápachů od zvířat, kouře a odpadků. Současně dezinfikuje prostory od všech virů (včetně koronaviru) a bakterií. Ozón prostupuje zvenčí dovnitř, proto doporučujeme před použitím důkladný mechanický úklid prostor od prachu či nánosu nečistot, aby jeho použití bylo co nejefektivnější.

Jak dlouho vydrží ozónovaný prostor čistý?

Záleží na vytíženosti a intenzitě používání prostoru, čištění ozónem vydrží stejně dlouho jako klasické čištění či úklid. Pokud znovu ucítíte zápach, může být ze stejného zdroje, který nebyl při prvním čištění důkladně odstraněn, ale i od zdroje zcela nového. Co se týká dezinfekce před viry, jednoduše tak dlouho, dokud nejsou prostory nově kontaminovány.

Jaký vliv má čištění ozónem na běžné materiály jako je třeba sklo nebo plast? Nezničí se například zrcadlovka nebo mobilní telefon?

Vysoké koncentrace po delší dobu mohou poškodit některé materiály, jako jsou kovy, plasty nebo papír. Předměty vysoké hodnoty doporučujeme v čištěných prostorech buď zakrýt nebo odstranit.

Jak často je nutné jej používat?

Tak jak je potřeba, podle zápachu nebo četnosti kontaminace prostoru.

Jak rychle se uvolňuje ozón? Jak rychle a jakou intenzitou se šíří v prostoru?

Přirozeně se uvolňuje v prostorách podle teploty a vlhkosti, úplně vyprchá po cca 2 hodinách.